Увага, суттєві зміни в порядку надання послуг!

2020-04-16

Доводимо до Вашого відома, що з 1 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №2189 від 09.11.2017р. (далі - Закон). З цієї дати визнано таким, що втратив чинність Закон України від 24 червня 2004 року № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги». Згідно з вказаним Законом визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг, нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг, а також визначено особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам, запроваджено відповідальність за неналежне виконання договору як для виконавців комунальних послуг, так і для споживачів цих послуг.

Роз’яснення: Ст. 14 Закону визначено наступні моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг:

1) з кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну з моделей організації договірних відносин, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником після 1 травня 2020 року буде укладено індивідуальний договір про надання комунальної послуги з урахуванням особливостей, визначених частиною сьомою статті 14 Закону.

Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

04.09.2019 р. набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 830 “Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії ”.

Відповідно до підпункту 2 частини першої статті 4 Закону №2189-VIII Кабінет Міністрів України затвердив такі типи договорів:

типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання);

типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;

типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;

типовий колективний договір про надання послуги з постачання теплової енергії;

типовий договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії.

Також прикінцевими положеннями Закону «Про житлово-комунальні послуги» №2189 від 09.11.2017р. (далі за текстом – Закон №2189-VIII) передбачено, що співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов'язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електроенергії та природного газу), а виконавці комунальних послуг - укласти із такими співвласниками договори.

Просимо співвласників будинку, послуги з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання яким надаються КП «Вінницяоблтеплоенерго», обрати одну з моделей організації договірних відносин та письмово повідомити наше підприємство про обрану модель, надавши копію Протоколу рішення співвласників. Порядок оформлення Протоколу передбачено Законом України від 14.05.2015 р. № 417-VIII “Про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках ” (далі Закон № 417-VIII). Інакше, починаючи з 01 травня 2020 р. КП «Вінницяоблтеплоенерго» буде укладено індивідуальні договори про надання послуги з постачання теплової енергії.

Нагадуємо, що 02.08.2017 р. набрав чинності Закон України від 22.06.2017 р. № 2119-VIII “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання ” (далі за текстом – Закон №2119) та 25.01.2019 р. набрав чинності Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.11.2018 р. № 315  “Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг ”(далі Методика 315).

Згідно Методики, оплата за послугу формується з 3-х складових:

- обсяг спожитої теплової енергії на опалення житлового приміщення;

- обсяг спожитої теплової енергії на опалення місць загального користування (далі - МЗК) - місця, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців, крім допоміжних приміщень;

- обсяг теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи опалення - втрати теплової енергії у трубопроводах та в обладнанні внутрішньо будинкової системи опалення поза межами опалюваних приміщень, опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, а також обсяг теплової енергії від транзитних ділянок трубопроводів цієї системи, що надходить у приміщення з індивідуальним опаленням та приміщення, у якому комунальна послуга з постачання теплової енергії не надається.

Також до плати виконавцю комунальної послуги вводяться такі складові, як:

 - плата за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

- внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії.

Роз’яснення: При укладанні індивідуального договору споживачами багатоквартирного будинку, плата за послугу з централізованого опалення та послугу з постачання гарячої води, яка нараховувалась відповідно до Закону України від 24 червня 2004 року № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги», що втратив чинність, розділиться на два платежі:

 • плату за постачання теплової енергії та/або плату за постачання гарячої води (у яку входить лише вартість теплової енергії);

 • плату за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (у яку входять витрати, яку несе виконавець комунальної послуги при здійсненні нарахувань за індивідуальним договором).

Зазначаємо, що раніше витрати виконавця комунальної послуги при здійсненні нарахувань враховувались у платі за послугу з централізованого опалення та/або за послугу з постачання гарячого води. Наразі ця плата відокремлена і зазначені витрати відсутні у послузі з постачання теплової енергії та/або постачання гарячої води, тобто плата за послугу з постачання теплової енергії та/або постачання гарячої води зменшиться.

При заключенні колективного договору або договору як із колективним споживачем, нарахування плати за абонентське обслуговування не передбачено.

Для можливості проведення нарахувань обсягу спожитої теплової енергії на опалення МЗК та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи опалення по  будівлях, у яких частина приміщень з індивідуальним опаленням, просимо співвласників уповноважити управителя або голову ОСББ надати окремим списком  інформацію по квартирах з індивідуальним опаленням у вигляді:

 1. квартири;

 2. поверх, на якому значиться квартира;

 3. прізвище, ім'я та по-батькові власника квартири;

 4. загальна опалювальна площа квартири (без балконів та лоджій, де немає опалювальних приладів).

Якщо така інформація надавалася раніше, але відбулися зміни по квартирах з індивідуальним опаленням, просимо надати оновлену інформацію.

Відповідно до п.8 розділу I Методики 315:  У разі якщо одна будівля має два та більше вводи відповідної зовнішньої інженерної мережі, які оснащено вузлами комерційного обліку, розподіл здійснюється за сумою усіх вузлів комерційного обліку відповідної комунальної послуги у будівлі. За рішенням співвласників будівлі розподіл здійснюється для кожної окремої частини будівлі з вузлом комерційного обліку відповідної комунальної послуги. Тому, просимо Вас прийняти рішення та письмово повідомити КП «Вінницяоблтеплоенерго» щодо подальшого розподілу послуги з централізованого опалення у таких будівлях, надавши копію Протоколу рішення співвласників.

Хочемо зауважити, що згідно роз’яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 08.02.2019р №7/10.1/2041-19 щодо нарахування плати за комунальні послуги відповідно до Методики вищезазначена Методика встановлює порядок розподілу обсягів спожитих комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання.

Так, відповідно до вимог Закону № 2189-VIII на виконання яких розроблена та затверджена Методика 315, комунальними послугами є, зокрема послуги: з постачання теплової енергії, з постачання гарячої води, з централізованого водопостачання, з централізованого водовідведення. Відносини, що виникатимуть у процесі надання саме цих комунальних послуг споживачам регулюватимуться Законом №2189-VIII.

Таким чином, після укладання договорів про надання послуг з постачання теплової енергії має використовуватися зазначена Методика.

В даний час, в період після 01.05.2019р (за виключенням випадку коли співвласники багатоквартирного будинку приймуть рішення про модель договірних відносин у своєму багатоквартирному будинку та укладуть відповідний договір із виконавцем за вимогами нового Закону №2189-VIII, а також коли виконавці комунальних послуг після 01.05.2020р. укладуть індивідуальні договори згідно із частиною сьомою ст. 14 Закону №2189-VIII) залишаються чинними та продовжують діяти «старі» договори про надання комунальних послуг. Такі договори враховують положення Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. №630 (далі Правила 630).

Наразі КП «Вінницяоблтеплоенерго» надає комунальні послуги та нараховує плату за них відповідно до вимог Закону України «Про житлово – комунальні послуги» № 1875-IV від 24.06.2004 р. та Правил 630.

Звертаємо вашу увагу, що 02.04.2020р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким внесено зміни до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», а саме: Договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію цього Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України. У разі якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

Враховуючи вищевикладене, КП «Вінницяоблтеплоенерго» просить Вас дотримуватися заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) встановлених Кабінетом Міністрів України!

 Довідково:

Перелік документів, необхідних для укладання Договору

потрібно мати оригінали та копії  наступних документів:

 • документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України — паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, видане у зв'язку з втратою паспорта чи у зв'язку з прийняттям громадянства України; для іноземців — національний паспорт або документ що його замінює);

 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності).

      Новим абонентам для переоформлення особового рахунку та  укладання Договору

потрібно мати оригінали та копії  наступних документів:

 • документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України — паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, видане у зв'язку з втратою паспорта чи у зв'язку з прийняттям громадянства України; для іноземців — національний паспорт або документ що його замінює);

 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності);

 • копію технічного паспорту на квартиру ( приватний будинок);

 • документ, що підтверджує право власності на квартиру ( приватний будинок) або право користування квартирою ( приватним будинком), витяг;