Цілі та предмет діяльності Підприємства

 

 1. Основною метою діяльності Підприємства є:
 • задоволення потреб у теплопостачанні об'єктів бюджетної сфери, житла, соцкультпобуту, інших об'єктів у містах і селищах області та отримання від цієї діяльності прибутку;
 • вивчення та узагальнення передового досвіду і новітніх технологій з питань енергозбереження при використанні усіх видів енергоносіїв з метою впровадження їх в галузі теплопостачання бюджетних закладів, установ та інших об'єктів.
 1. Предметом діяльності Підприємства є:
 • виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, у тому числі господарська діяльність у сфері теплопостачання з виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
 • виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води для об'єктів бюджетної сфери, житлового фонду та інших господарських об'єктів, що підключені до теплових мереж Підприємства і мають з ним відповідні договори;
 • розподілення теплової енергії;
 • координація зусиль щодо впровадження передових вітчизняних та зарубіжних енергозберігаючих технологій, обладнання, систем, приладів і матеріалів у відповідності до державних та регіональних програм енергозбереження;
 • розробка, впровадження та прогнозування результатів проведення заходів з енергозбереження в усіх галузях господарства;
 • розробка та реалізація інвестиційних проектів із залученням міжнародних фінансових установ, зарубіжних та вітчизняних інвесторів;
 • дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук;
 • здійснення в межах області єдиної технічної політики з питань розвитку теплофікації та вдосконалення теплопостачання. Розробка та видача технічних умов на проектування і будівництво об'єктів теплопостачання в населених пунктах області;
 • здійснення функцій Замовника з будівництва і реконструкції об'єктів тепло-, газо-, водопостачання, а також житлових об'єктів та об'єктів соцкультпобуту;
 • будівництво, реконструкція, налагодження, ремонт та експлуатація котелень, зовнішніх і внутрішніх систем опалення, газопроводів, газового обладнання, трубопроводів пару та гарячої води, електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, водопровідних і каналізаційних мереж;
 • газонебезпечні роботи та  роботи у вибухопожежонебезпечних зонах;
 • водопровідні та каналізаційні роботи;
 • обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів;
 • монтаж, демонтаж, налагодження та ремонт парових та водогрійних котлів, водопідігрівачів, пальників, у тому числі газових, іншого обладнання котелень;
 • виконання будівельно-монтажних робіт;
 • здійснення функцій генерального підрядника із зазначенням сфери діяльності;
 • надання ремонтно-будівельних послуг;
 • надання послуг з технічного та профілактичного обслуговування теплоенергетичного устаткування, котелень та технологічних мереж;
 • проведення досліджень з метою ефективного використання паливно- енергетичних ресурсів галузями виробництва із застосуванням сучасних технологій та комп’ютерної техніки;
 • розробка, впровадження та розвиток енергозберігаючих технологій, техніки, обладнання, приладів, побутової техніки, приладів обліку, пов'язаних із видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням і використанням паливно-енергетичних ресурсів;
 • виконання пуско-налагоджувальних робіт, еколого-теплотехнічних випробувань обладнання та устаткування;
 • розробка та впровадження нових систем автоматизації управління енергетичним устаткуванням, технологічними процесами і режимами в енергетиці;
 • проведення досліджень з метою прогнозування результатів використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • здійснення інвестиційної діяльності у сфері енергозбереження;
 • здійснення інших видів діяльності, що не суперечать законодавству України.