Профспілковий комітет

Первина профспілкова організація КП «Вінницяоблтеплоенерго була створена у 29.11.2005р і має статус юридичної особи.

Головним завданням роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації КП «Вінницяоблтеплоенерго» є захист прав та інтересів працівників підприємства, покращення умов праці і побуту, організації та проведення культурних заходів та відпочинку, медичного страхування і соціального страхування відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закон України про відпустки, Кодексу законів про працю.

Профспілкова організація станом на 01.01.2018р налічує 60 членів профспілки.

Профспілковий комітет складається з 7 чоловік.

Голова профкому - Пасічнюк Тетяна Леонідівна.

СТРУКТУРА ПРОФКОМУ

1. Культурно-масова комісія

Голова комісії – Стецюк Н.М.

Зміст роботи:

Організація культурного відпочинку членів профспілки.

Організація та проведення культурних заходів, урочистостей.

Ведення списків дітей дошкільного, шкільного віку.

Проведення організаційної роботи, необхідної для оздоровлення дітей співробітників.

Робота з питань оздоровлення дітей під час літніх канікул.

2. Контрольно-ревізійна комісія

Голова комісії - Цимбалистий А.П.

Зміст роботи:

Здійснювати контроль за діяльністю профкому.

Здійснювати контроль за наданням матеріальних допомог.

Здійснювати контроль за цільовим використання коштів профкому.

Здійснювати контроль за належним веденням документації.  

3. Комісія з охорони праці

Голова комісії - Когайчук Г.І.

Зміст роботи:

Контролювати умови охорони праці.

Вносити пропозицій щодо їх удосконалення.

Здійснювати громадський контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про охорону праці.

Здійснювати контроль проведення атестації з питань охорони праці.

4. Комісія з соціально-економічного захисту

Голова комісії - Колесник В.М.

Зміст роботи:

Здійснювати громадський контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про працю.

Здійснювати контроль за дотриманням Закону України «Про відпустки».

Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань звільнення працівників.

Розглядати заяви, скарги членів профспілки. Допомагати працівникам у переговорах. Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією норм оплати праці.

Брати участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг.

Брати участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

За період своєї діяльності профспілковий комітет КП «Вінницяоблтеплоенерго» здійснював закупівлю подарунків до міжнародного жіночого дня 8-го Березня та дня захисника України, новорічні подарунки для дітей працівників профспілки. Два рази на рік проводяться виїзди в м. Хмельницький на речовий ринок. Організовувались екскурсії мальовничими місцями України. Ми відвідали: Національний дендрологічний парк «Софіївка» в м. Умань, м. Львів, м. Чернівці, м. Кам'янець-Подільський, м. Хотин.

м. Умань, Національний дендрологічний парк «Софіївка»

''''

м. Кам'янець-Подільський

 ''''

м. Чернівці 

''''

м. Львів 

''''

м. Хотин 

''''

Карпати

Гори