Лабораторія з охорони праці

Фото

Яремчук Ірина Петрівна
тел. 65-69-44
e-mail: op.kpvote@gmail.com

Робота лабораторії з охорони праці полягає в контролі забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
Розробляє комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.
Контролює виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються.
Впроваджує позитивний досвід з охорони праці.
Контролює належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом.
Забезпечує виконання заходів щодо усунення причин, які можуть призвести до нещасних випадків, професійних захворювань.
Організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками контролює вжиття заходів до повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів.
Контролює розробку та погоджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує працівників нормативно-правовими актами та необхідними документами з охорони праці.
Здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці.
Організовує пропаганду безпечних методів праці.

Начальник лабораторії з ОП    Кулик І.П.