Служба оперативно-технічного та господарського забезпечення

Начальник служби

 

Кирнасюк Сергій Петрович
тел. 53-53-04
e-mail: kirnasuk@ukr.net

Служба оперативно-технічного та господарського забезпечення (далі Служба) очолюється начальником Служби. Робота Служби, полягає в підвищенні ефективності виробництва і продуктивності праці, створення безпечних умов праці і підвищення технічної культури виробництва.
Функціонально Служба має у своєму складі чотири окремі дільниці:
Дільниця централізованого ремонту – це своєчасне якісне виконання робіт будь-якої складності: реконструкції, капітальні та планові ремонти, ремонти насосного та котлового обладнання, ремонти і заміни теплових мереж, аварійні та інші роботи, які використовуються на підприємстві. Для поліпшення ремонтних робіт в дільниці функціонує декілька підрозділів. Цех обробки металу, в якому працюють досвідчені професійні спеціалісти на таких верстатах як токарний, фрезерувальний, рубальний та вальцювальний; зварювальний цех, який завдяки висококваліфікованим зварювальникам, що забезпечені сучасними зварювальними апаратами, генераторами зварювання та газорізальним обладнанням, виконує роботи будь-якої складності; бригада слюсарів- ремонтників, яка забезпечена необхідним слюсарним інструментом, освітлювальними приладами та помпами генераторів і готова до кваліфікованого виконання своєї роботи в будь-який час.
Дільниця транспортного забезпечення — це забезпечення постійної безперебійної роботи автотранспортних засобів на підприємстві та механізмів, автотракторної техніки. В дільниці налічується біля 30 одиниць транспортних засобів, які забезпечують доставку на котельні підприємства альтернативного виду палива, також задіяні в аварійних та ремонтних роботах, приймають участь в реконструкціях теплових мереж.
Дільниця з обслуговування будівель та споруд забезпечує порядок організації безперебійної та надійної експлуатації і ремонту виробничих будівель та споруд. В дільниці працюють малярі та мулярі, завдяки яким робота виконується вчасно та майстерно.
Вимірювальна дільниця з обстеження димових та вентиляційних каналів забезпечує нормативною документацією, що встановлює вимоги до об’єктів вимірювань та методи вимірювань їх показників. Основні функції дільниці: вимірювання геометричних розмірів, швидкості руху повітря, температури повітря; аналіз та систематизація результатів вимірювань показників щодо їх відповідності у нормативних документах; видача відповідних документів з результатами вимірювань. Дільниця взаємодіє з ДП «Вінницястандартметрологія», відносини яких будуються з урахуванням наданих законодавством прав у сфері державного метрологічного контролю.

Служба організує і проводить роботу, направлену на виконання вимог ПТЕ,ПТБ, “ Правил протипожежної безпеки”, інструктажі і перевірку знань з питань охорони праці”. Визначає необхідність в запасних частинах, обладнанні, приладах, інструментах, поточних матеріалах, захисних засобах, спецодягу, завчасно подає заявки в службу матеріального технічного забезпечення. Забезпечує робочі місця необхідним інвентарем, приладами, інструментом, приладами захисту, документацією згідно з типовими проектами організації праці на робочих місцях. Організує раціоналізаторську і винахідницьку роботу серед персоналу служби, впроваджує їх в дію. Підвищує кваліфікацію персоналу і проводить направлену роботу на ліквідацію аварійності та травматизму згідно з діючим положенням та вказівками. Забезпечує виконання завдань в зазначені терміни, зниження вартості ремонту при високій якості робіт, ефективного використання основних і оборотних фондів. Контролює стан охорони праці, проводить з працівниками дільниць необхідні навчання, інструктажі, та протиаварійні тренування. Забезпечує контроль за додержанням працівниками правил і норм з охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Організовує проведення технічного навчання всього персоналу служби. Вдосконалює виробничу базу служби.