Відділ технологічного забезпечення

Фото

Рябоконь Юрій Володимирович
тел. 65-69-42
e-mail: stz.kpvote@gmail.com

Робота відділу технологічного забезпечення полягає в забезпеченні нормальної та безперебійної роботи газового господарства, електросилового та електромеханічного господарств, господарства хімводопідготовки, систем вимірювань та обліку, систем автоматичного регулювання технологічних процесів, систем збору та передачі технологічної інформації, забезпечення постійного удосконалення та оновлення зазначених господарств та систем.    
Функціонально служба технологічного забезпечення  має у своєму складі три окремі дільниці та  лабораторію:
- електротехнічна дільниця,
- газотехнічна дільниця,
- лабораторія хімводопідготовки,
- лабораторія електричних вимірювань та метрології.
     Служба технологічного забезпечення виконує наступні функції:
- контроль роботи і стану  електроустаткування  підприємства шляхом обходу  згідно з графіком, з метою своєчасного виявлення та усунення неполадок, що виникли на електроустаткуванні.
- участь у виявленні причин аварій та відмов  у  роботі електрообладнання, їх облік та аналіз, виконання аварійної роботи по ремонту та наладці електрообладнання.
- забезпечення високої надійності роботи електрообладнання, релейного за-хисту за рахунок своєчасного, якісного проведення ремонту та наладки.
   - розробляє та координує плани введення нової техніки з метою економії енергоресурсів.
- організація відключення газу перед виведенням газоспоживаючих агрегатів в ремонт і пуск газу для випробування агрегатів в роботі.
- ліквідація несправності і можливих аварій пов’язаних з експлуатацією газопроводів, газового обладнання і автоматики безпеки.
- забезпечення дотримання технології водно-хімічного режиму на котельнях, ЦТП, технології очищення від відкладень консервації.
- виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт нового обладнання КВПіА.
- проведення експертних аналізів для встановлення причин браку та відхилень від нормальної роботи обладнання.
- забезпечує ремонт і повірку засобів вимірювальної техніки.
- фахівці служби технологічного забезпечення  ведуть перемовини та забезпечують здійснення вимог  ПАТ ”Вінницяобленерго”, ПАТ ”Вінницягаз”, ДП “Вінницястандартметрологія”, управління Держпраці у Вінницькій області.