Відділ збуту енергії та послуг

Фото

 

Кирнасюк Вікторія Петрівна
тел. 50-91-43
e-mail: zbyt.kpvote@gmail.com 

Відділ збуту енергії та послуг є самостійним структурним підрозділом підприємства.
Здійснює організацію збуту теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води:
- укладає та супроводжує договори зі збуту теплової енергії (договори купівлі-продажу теплової енергії, про закупівлю-продаж теплової енергії за державні кошти);
- укладає договори з фізичними особами про надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води;
- укладає договори з банківськими Установами для приймання платежів від населення.
Формує та супроводжує базу даних споживачів.
Забезпечує облік договорів, своєчасне оформлення документації зі збуту теплової енергії та послуг.
     Виконує нарахування плати за спожиту теплову енергію, плати за надані послуги мешканцям житлових будинків.
     Забезпечує облік договорів, своєчасне оформлення документації зі збуту, складає передбачену звітність, виконує підготовку річних планів реалізації.
    Здійснює обстеження та контроль за раціональним використанням теплової енергії. За наявності марнотратного витрачання теплової енергії, самовільного підключення споживачів до теплових мереж, нераціонального використання теплової енергії складає акти і видає розпорядження про усунення виявлених порушень.
     Виконує постійний контроль споживачів щодо використання теплової енергії основними споживачами, на умовах оренди, суборенди та іншими.
     Здійснює контроль за виконанням оргтехзаходів з теплопостачання паливно-енергетичних ресурсів джерел теплопостачання.
    За дорученням керівництва підприємства (служби) обстежує та бере участь у роботі комісії з приймання об'єктів, які передаються на баланс підприємства.
   Здійснює контроль за дотриманням договірних зобов'язань між підприємством та cпоживачами теплової енергії, послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.
     Бере участь у розгляді претензій споживачів, які надходять до підприємства, і підготовці відповідей на заявлені скарги, а також претензій споживачам за порушеннями умов договору.
     Вживає заходів щодо забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану теплову енергію, отримані послуги.

     Начальник відділу збуту енергії та послуг:    Кирнасюк В.П.